1. Etappe: Pfarrkirchen - Freystadt

IMG_5152

IMG_5156

IMG_5160

IMG_5161

IMG_5167

IMG_5171

IMG_5184

IMG_5188

IMG_5210

IMG_5225

IMG_5252

IMG_5264

IMG_5296

IMG_5303

IMG_5321

IMG_5337

IMG_1968

IMG_1964

IMG_5371

IMG_5382

IMG_5391

IMG_5401

IMG_5413

IMG_5422

IMG_5432

IMG_5439

IMG_5461

IMG_5595

IMG_5622

IMG_5666

IMG_5687

IMG_5707

IMG_5752

IMG_5755

IMG_5764

IMG_5780

IMG_5825

IMG_5858

IMG_5884

IMG_5913

IMG_5955

IMG_5971

IMG_5977

IMG_6094

IMG_6101

IMG_6151

IMG_6158

IMG_6160

IMG_6167

IMG_6208

IMG_6215

IMG_6232

IMG_6247

IMG_6269

IMG_6312

IMG_6358

Bayern Rundfahrt 2011 - Fotos und Bildergalerie